0286 293 8292
0901 838 628

Thông Tin Chuyển Khoản

1/Ngân hàng Vietcombank

Chủ tài khoản: Nguyễn Đăng Kha

STK: 0451000364041 – chi nhánh Thành Công

0901.838.628