May tạp dề đồng phục

    Khi may tạp dề đồng phục, các cửa hàng, tiệm café, trà sữa hay nhà hàng đều yêu cầu tạp dề phải mang một ý nghĩa đặc biệt và có giá trị quảng cáo cao. Chính vì thế, vai trò của một nhà may đồng phục là rất quan trọng nếu đơn vị […]